Kontakt

Vsa vprašanja lahko naslavite na:inlife@ijs.si

Oddelek za inteligentne sisteme
Institut Jožef Štefan
Jamova cesta 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenia

Za dodatne informacije glede nakupa se obrnite na: