Kontakt

Vsa vprašanja lahko naslavite na:inlife@ijs.si

Oddelek za inteligentne sisteme
Institut Jožef Štefan
Jamova cesta 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenia

Matjaž Gams:
Tel: +386 1 477 3644 
E-mail: matjaz.gams@ijs.si

Za dodatne informacije kontaktirajte:
Jani Bizjak:
Tel: +386 1 477 3147
E-mail: jani.bizjak@ijs.si

Za dodatne informacije kontaktirajte:
Mateja Drnovšek:
Tel: +386 1 477 3865
E-mail: mateja.drnovsek@ijs.si